EnCase® Endpoint Security

Rozwiązanie Encase Endpoint Security powstało, aby szukać i wykrywać niezidentyfikowane wcześniej zagrożenia oraz skracać czas reakcji na wystąpienie incydentu i remediacji systemu, dzięki możliwości zdalnego usunięcia złośliwego oprogramowania.

Obsługa incydentu przy użyciu EnCase Endpoint Security zakłada wyciąganie wniosków, które powinny wpływać na rozwijanie procedur bezpieczeństwa.

Wybrane funkcjonalności na etapie wykrywania zagrożenia:

 • wykrywa i szuka niezidentyfikowane wcześniej zagrożenia
 • wyłapuje podejrzane działania użytkowników
 • testuje i nadaje priorytet alertom bezpieczeństwa

Wybrane funkcjonalności na etapie reakcji na incydent

 • skraca czas wykrycia i reakcji na wystąpienie incydentu
 • umożliwia stworzenie scenariuszy reakcji na poszczególne incydenty
 • nadaje priorytety różnym krokom w scenariuszu reakcji

Wybrane funkcjonalności na etapie remediacji:

 • skraca czas remediacji, dzięki możliwości zdalnego usunięcia złośliwego oprogramowania
 • umożliwia usunięcie zagrożenia bez konieczności przestoju środowiska produkcyjnego
 • Wsparcie pracy działów: prawnego, compliance, security, IT i audytu wewnętrznego.

 • Zwiększenie pewności co do zebranych dowodów dzięki używaniu narzędzia będącego wyznacznikiem światowym standardów.

 • Osiągnięcie zgodności z wewnętrznymi regulacjami, politykami i przepisami prawa.

 • Zwiększenie szybkości prowadzonych analiz dzięki zaawansowanym możliwościom śledczym.

 • Poprawa efektywności poprzez automatyzację procesu wyszukiwania i analizy danych.

 • Możliwość prowadzenia analiz śledczych, reakcji na incydenty i procesów e-discovery.

Webinar: Informatyka śledcza w skali korporacyjnej

Jak ochronić organizację przed nielojalnością pracowniczą?

Pomimo wysokiego poziomu zabezpieczeń, cyfrowe wycieki, fraudy i szantaże zdarzają się nawet w dużych organizacjach. Wiele z nich jest trudnych do wykrycia, szczególnie tych wewnętrznych, których źródłem są pracownicy.

Umów się na spotkanie: +48 508 153 788

Pobierz webinar

As an office of one, EnCase Enterprise is my capstone forensic tool. It provides critical force multiplication factor that allows me to keep up with my heavy workload of forensic cases in addition to my normal duties as Information Security Officer.

Johnie Sullivan, Information Security Officer & Forensic Investigator, UNLV

EnCase Enterprise saved us more than $1 Million in the first six months of its use. It also allowed us to complete a critical M&A discovery issue that would have been impossible with any other software or services options in the market today.

Ted Barlow, CSO & VP, Risk Management, McAfee, Inc.

In one large case, we were able to cull 9.2 million documents to 600,000 for collection. On that case, we saved approximately $3 million in processing and attorney review costs.

Senior Counsel, Halliburton