intella

Format:On-Site
Language:polski
Price:3900zł

opis

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom będącym użytkownikami narzędzia Intella. Stanowi również uzupełnienie wiedzy pozyskanej podczas szkolenia z analizy danych nieustrukturyzowanych. Szkolenie kształci uczestników w postępowaniu zgodnie z EDRM oraz najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

program

Czas trwania:2 dni

1. Ogólny opis programu Intella.
2. Tradycyjny model analiz.
3. Nowy model analiz.
4. Dobre praktyki pracy z platformą.
5. Kody błędów.
6. Zarządzanie sprawami.
7. Tworzenie nowej sprawy.
8. Źródła materiału dowodowego.
9. Wspierane formaty danych.
10. Indeksacja obrazu dysku.
11. Dodawanie materiału dowodowego do sprawy.
12. Ustawienia przetwarzania.
13. Zadania indeksowania.
14. Obsługa interfejsu – okno główne.

15. Keyword search – wyszukiwanie słów kluczowych.
16. Facet search – Filtrowanie danych.
17. Widoki: Cluster map, Histogram, Mapa, Social graph.
18. Details panel: tabela, redukcja danych, metadane, lista, miniatury, oś czasu.
19. Insight.
20. Keywords.
21. Identities – zarządzanie tożsamościami.
22. Podgląd elementu: zakładki, tagowanie, rodziny, Smart search, redakcja zawartości dokumentów.
23. Content Analysis – wyrażenia regularne.
24. Email Thread – zaawansowana analiza wiadomości email.
25. OCR.
26. Eksportowanie danych i generowanie raportów.

Korzyści

 • Dowiesz się, jak obsługiwać narzędzie Intella.
 • Uzupełnisz wiedzę z analizy danych nieustrukturyzowanych
 • Zyskasz umiejętność zabezpieczania i analizy danych pochodzących z wielu różnych źródeł (np. komputery, urządzenia mobilne, chmura).
 • Zdobędziesz umiejętność zabezpieczenia materiału dowodowego w sposób selektywny.
 • Zaznajomisz się z EDRM i najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Czego można się spodziewać?

 • Szkolenia w formie praktycznej
 • Szkolenia ukierunkowanego na formułę warsztatową
 • Możliwości samodzielnego utworzenia sprawy
 • Analizy danych związanych ze sprawą (m.in. e-maili, dokumentów, obrazów, artefaktów internetowych i systemowych)
 • Praktycznej wiedzy specjalistów informatyki śledczej w omawianym temacie

Do kogo kierowane jest szkolenie?

 • Pracownicy służb, policjanci i osoby posiadające w zakresie swoich
  obowiązków zadania związane z informatyką śledczą
 • Śledczy dokonujący analizy kryminalistycznej
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT
Dariusz Hajka<br />
Key Account Manager
Skontaktuj się:
Dariusz Hajka
Key Account Manager