Szkolenie „Dowód elektroniczny w postępowaniu wewnętrznym i sądowym” stanowi kompendium praktycznej wiedzy z zakresu zabezpieczenia danych elektronicznych w celach procesowych.

Szkolenie zostało przygotowane dla osób, które chcą usystematyzować wiedzę prawną w zakresie elektronicznego materiału dowodowego oraz etycznego monitoringu pracowników. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę techniczną obejmującą elektroniczne analizy, audyty i dochodzenia.

Cel szkolenia “Dowód elektroniczny”:

Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania przy zabezpieczeniu dowodów elektronicznych w postępowaniu.

Korzyści:

 • umiejętność zabezpieczenia elektronicznego materiału dowodnego zgodnie z literą prawa,
 • wiedza z zakresu dopuszczalnych form monitoringu pracowników,
 • znajomość źródeł danych w sprawach pracowniczych,
 • umiejętność gromadzenia dowodów elektronicznych,
 • wiedza z zakresu prawa obejmująca tematykę elektronicznego materiału dowodnego.

Program szkolenia

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie elektronicznego materiału dowodowego. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki – techniczny oraz prawny.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną następujące zagadnienia:

 • dane elektroniczne, jako dowód w postępowaniu sądowym (w sprawach z zakresu prawa pracy i karnych),
 • dopuszczalność i zakres monitoringu pracownika w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu pracy,
 • zasady gromadzenia elektronicznego dowodu materiałowego, dopuszczalność, zarzuty.
 • źródła danych w sprawach pracowniczych,
 • gromadzenie dowodów elektronicznych w ramach postępowań wewnętrznych.
 • techniczne sposoby uwierzytelnienia.