Służba Kontrwywiadu Wojskowego wystawiła Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla Degaussera Mediaeraser MD-103. Certyfikat potwierdza skuteczność działania oraz pozwala na niszczenie danych z dysków twardych oraz dyskietek magnetycznych, nawet tych zawierających informacje opatrzone klauzulą „ściśle tajne”.

Informacje na cyfrowych nośnikach danych zapisane są w postaci ładunków elektromagnetycznych. Dlatego najskuteczniejszą metodą jest rozmagnesowanie tych urządzeń. Degausser gromadzi energię elektryczną, zamienia na potężny impuls elektromagnetyczny i uwalnia go wokół kasowanego nośnika, który z ferromagnetyka staje się paramagnetykiem. Pozwala to bezpowrotnie usunąć dane tak by nikt – nawet w profesjonalnym laboratorium odzyskiwania danych – nie był w stanie ich odzyskać. Mediarecovery jest jednym z dwóch producentów degausserów w Unii Europejskiej. Mediaeraser MD-103 jest pierwszym i jedynym polskim urządzeniem tego typu. Linia produkcyjna w naszym kraju skraca znacząco czas oczekiwania na nowe egzemplarze i serwis.

Specyfikacja techniczna:

– Zasilanie: 230V AC 50/60 Hz
– Bezpiecznik: 230V/50Hz; 2,5 A
– Wymiary: 449 x 305 x 132,5 mm (bez uchwytów)
– Waga: 10 kg
– Czas operacji: kasowanie 40s / nośnik
– Rodzaje nośników: dyski twarde 2,5’, 3,5’ taśmy DLT, LTO, 3490 i inne
– Maksymalny rozmiar nośnika: 170x130x35 mm
– Generowane pole magnetyczne: 9000 Gaussów
– System odmagnesowywania: pojemnościowy system wyładowujący
– Gwarancja: 2 lata (z możliwością przedłużenia)

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mediaeraser.com