Mediarecovery i Safesqr łączą siły z DataExpert

Mediarecovery i Safesqr zacieśniają współpracę z DataExpert – holenderską firmą działająca na rynku digital forensics (informatyka śledcza) i cybersecurity. W ten sposób firmy dołączają do grupy kapitałowej o międzynarodowych ambicjach i planach rozwoju.

Współpraca obu podmiotów to duża szansa wykorzystania efektu synergii, w szczególności w obszarach związanych z tworzeniem oraz rozwijaniem nowych produktów wspierających instytucje i firmy w walce z cyberprzestępczością. Ponadnarodowa współpraca pozwala na wzajemne uzupełnianie kompetencji oraz technologii.

Komentarz Sebastiana Małychy, współwłaściciela i Prezesa w spółkach Media i Safesqr.

“Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy w całej Europie Partnerów – firm podobnych do naszej – z którymi będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać organy ścigania oraz inne instytucje w walce z współczesnymi zagrożeniami, wykraczającymi poza granice naszego kraju. Cieszę się, że udało nam się połączyć siły z DataExpert – organizacją, z którą znamy się i przyjaźnimy od kilkunastu lat. Podobne wartości, skala i pomysły na rozwój przełożyły się na wizję wspólnego działania na arenie międzynarodowej. Zaczynamy nowy rozdział, który umożliwi naszym Klientom dostęp do nowych usług i technologii.”

Współpraca została poparta zmianami właścicielskimi. DataExpert kupiła 100% udziałów w polskich spółkach Media Sp. z o.o i Safesqr Sp. z o.o. Jednocześnie, dotychczasowi właściciele Media i Safesqr zachowują udziały w całej grupie kapitałowej i zarząd nad spółkami.

Działalność operacyjna w spółkach nie zmienia się. Nazwy spółek: Media Sp. z o.o., Safesqr Sp. z o.o. i nazwy marek: Mediarecovery, Safesqr pozostają bez zmian.

Zarówno składy zarządów, jak i struktury organizacyjne w spółkach nie ulegają zmianie. Spółki działają zgodnie ze swoimi, wcześniej przyjętymi strategiami, planami, budżetami i zobowiązaniami wobec Klientów. Zmiany właścicelskie nie wpływają również na istniejące umowy z Klientami, pracownikami, współpracownikami i dostawcami.

Zmiana daje potencjał do znacznego poszerzenia oferty Media i Safesqr na polskim rynku.