Rozwój Internetu w Polsce i na świecie wpływa w coraz większym stopniu na nasze życie. Niestety rozbudowa globalnej sieci i jej infrastruktury niesie ze sobą liczne zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości. Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej, 87% kierowników i specjalistów z działów bezpieczeństwa oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju uważa, że polskie przepisy prawa nie są wystarczająco dostosowane w kwestii elektronicznych materiałów dowodowych.

– Jednym z wyzwań przed którymi stoją przedstawiciele organów ścigania oraz firmy komercyjne w walce z cyberprzestępczością jest rosnąca z każdym rokiem ilość danych. Ponadto coraz częściej prokuratorzy spotykają się ze sprawami, w których dowody znajdują się poza komputerem np. w internecie czy telefonie – wyjaśnia Przemysław Krejza, prezes Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

Rosnąca ilość danych oraz ich ulokowanie powodują, że tradycyjne metody stają się coraz mniej wydajne. Tym samym aby skutecznie analizować dane pod kątem dowodowym konieczne jest zastosowanie bardziej efektywnych narzędzi. Rozwiązaniem tego problemu są metody Triage i Live Forensic, będące rewolucją porównywalną z przełomem, jaki dokonał w zastosowaniu badań DNA w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Ponad 90% osób biorących udział w badaniu Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej, uważa że metody Triage i Live Forensic mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do skutecznego gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych. – Metody te umożliwiają przedstawicielom organów ścigania lub firm komercyjnych m.in. zbieranie dowodów elektronicznych z komputerów bez ich wyłączania oraz umożliwiają kopiowanie informacji z zaszyfrowanych nośników – wyjaśnia Sebastian Małycha, prezes Mediarecovery, lidera branży informatyki śledczej.

Jak mówi Jarosław Góra z kancelarii prawniczej Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – W polskiej procedurze karnej nie istnieje żaden formalny system oceny dowodów, co oznacza, że każdy poddawany jest ocenie wedle jednego kryterium, a mianowicie jego wiarygodności.

Polskie organy państwowe od kilku lat wdrażają rozwiązania mające na celu uchronić nas przed cyberprzestępczością. Zaplanowanie odpowiednich zmian i dostosowanie systemu bezpieczeństwa państwa na poziomie politycznym, legislacyjnym i organizacyjnym do tych wyzwań jest bardzo istotnym zadaniem organów państwowych. Jednak jak wynika z prelekcji Krzysztofa Liedela, eksperta ds. terroryzmu i pracownika BBN, zaprezentowanej podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Informatyki Śledczej, prace w tym zakresie są w początkowej fazie i wymagają dużego zaangażowania wielu podmiotów w tym również komercyjnych.

Badanie ankietowe przeprowadzono 4 października 2013r. na grupie 117 kierowników i specjalistów z działów bezpieczeństwa oraz przedstawicieli organów ścigania, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Informatyki Śledczej w Warszawie.