Bezpieczeństwo IT zorientowane na biznes

Mediarecovery specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu bezpieczeństwem. To co nas wyróżnia, to spojrzenie na IT Security przez pryzmat rozwoju biznesu i jego potrzeb. Kompetencje w tym zakresie zdobywaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, nieprzerwanie od 2005 roku.

Wyższy poziom bezpieczeństwa w ujęciu Mediarecovery to wyjście od poziomu zer i jedynek w kontekście odzyskiwania danych i informatyki śledczej, poprzez bezpieczeństwo informacji i użytkowników, systemy SIEM, SOM, SOAR, SOC, IDM, GRC na zgodności z celami biznesowymi kończąc.

Bezpieczeństwo IT zorientowane na biznes

Bezpieczeństwo IT twojej firmy to nie tylko wdrożenie wybranych systemów zabezpieczających, a stworzenie architektury powiązań z elementami biznesowymi, która bierze pod uwagę potrzeby i oczekiwania interesariuszy, na każdym etapie, dając możliwość bezpiecznego rozwoju.

Od 2006 roku zajmujemy się wdrażaniem i integracją systemów bezpieczeństwa, które wykorzystywane są przez zespoły CERT i CSIRT w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji państwowej. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań SIEM, budowie SOC oraz integracji systemów bezpieczeństwa IT z procesami operacyjnymi organizacji, aby odpowiadały założeniom GRC, nie zapominając przy tym o zarządzaniu tożsamością (IDM).

Bezpieczeństwo informacji
i infrastruktury

Systemy SIEM

SIEM – Security Information and Event Management

Podstawową funkcją rozwiązań klasy SIEM jest przechwytywanie, analizowanie, raportowanie i zapisywanie logów i pełnych pakietów sieciowych. Niektóre z rozwiązań pozwalają dodatkowo w pełni rekonstruować atak w celu zrozumienia sposobu działania atakującego. Dzięki systemom SIEM wiemy, co dzieje się w naszej sieci.

więcej o SIEM

Zarządzanie
incydentami

architektura SOC

SOC – Security Operations Center

Architektura IT w oparciu o SOC pozwala identyfikować i zabezpieczać najbardziej krytyczne miejsca w organizacji, dzięki wymianie informacji między wykorzystywanymi rozwiązaniami. Dodatkowo SOC pozwala na unikanie kryzysów i wyciąganie wniosków z występujących problemów. Dzięki niemu budowanie systemu bezpieczeństwa jest procesem świadomym.

więcej o SOC

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

rozwiązania GRC

GRC – Governance Risk Management

Polityki GRC zakładają integrację procesów biznesowych z architekturą IT przedsiębiorstwa. Przekłada się to na powiązanie ze sobą zasobów, struktur i procedur organizacji oraz silnej integracji pomiędzy obszarami zarządzania, ryzyka i zgodności. Takie podejście pozwala świadomie zarządzać ryzykiem i jego wpływem na prowadzoną działalność.

więcej o GRC

Zarządzanie tożsamością

IDM – Identity Management

Systemy do zarządzania tożsamościami (IDM) ułatwiają zarządzanie dostępami przez przypisywanie użytkowników do grup oraz nadawanie im ról, wyznaczanie zakresu dostępu do danych informacji, administrację uprawnień oraz ich aktualizację, weryfikację i zarządzanie hasłami. Ważne jest, aby dostęp był „minimalny”, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków.

więcej o IDM

Polecane rozwiązania

Zobacz również

Baza artykułów bezpieczeństwa IT: