Szkolenie “Analizy śledcze Encase Transition” przygotowuje do pracy z programem EnCase Forensic 8. Kurs obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie do prowadzenia analiz w zakresie Informatyki Śledczej. Część praktyczna koncentruje się na przekazaniu kursantom wiedzy o sposobach wyodrębniania, zabezpieczania i analizy danych. Obejmuje ponadto praktyczną prezentację metod przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwania informacji cyfrowych oraz poznania technik poszukiwania tzw. śladów ulotnych. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej przy pomocy programu EnCase Forensic 8.

Korzyści:

  • Umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem do analiz śledczych – EnCase Forensic 8.
  • Umiejętność zabezpieczenie materiału dowodowego z komputerów oraz jego dalszej analizy
  • Poznanie sposobów weryfikowania zabezpieczonych danych.
  • Umiejętność sporządzanie dokumentacji prowadzonych analiz na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz komercyjne

Program szkolenia Encase Transition:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru informatyki śledczej.

Program szkolenia skupia się na najważniejszych aspektach:

  • organizacyjnych, z wykorzystaniem dobrych praktyk zawartych w standardach ISO
  • prawnych: wymagania prawne związane z zarządzaniem incydentami, informatyką śledczą
  • technicznych: informatyka śledcza, gromadzenie dowodów.