Analizy śledcze Encase Transition

Analizy śledcze Encase Transition2019-01-08T14:48:31+00:00

Szkolenie “Analizy śledcze Encase Transition” przygotowuje do pracy z programem EnCase Forensic 8. Kurs obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie do prowadzenia analiz w zakresie Informatyki Śledczej. Część praktyczna koncentruje się na przekazaniu kursantom wiedzy o sposobach wyodrębniania, zabezpieczania i analizy danych. Obejmuje ponadto praktyczną prezentację metod przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwania informacji cyfrowych oraz poznania technik poszukiwania tzw. śladów ulotnych. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej przy pomocy programu EnCase Forensic 8.

Korzyści:

 • Umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem do analiz śledczych – EnCase Forensic 8.
 • Umiejętność zabezpieczenie materiału dowodowego z komputerów oraz jego dalszej analizy
 • Poznanie sposobów weryfikowania zabezpieczonych danych.
 • Umiejętność sporządzanie dokumentacji prowadzonych analiz na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz komercyjne

Program szkolenia Encase Transition:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru informatyki śledczej.

Program szkolenia skupia się na najważniejszych aspektach:

 • organizacyjnych, z wykorzystaniem dobrych praktyk zawartych w standardach ISO
 • prawnych: wymagania prawne związane z zarządzaniem incydentami, informatyką śledczą
 • technicznych: informatyka śledcza, gromadzenie dowodów.
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami