Szkolenie „Analiza urządzeń mobilnych – poziom Specialist” jest wprowadzeniem do tematyki analiz urządzeń mobilnych, podczas którego każdy z uczestników będzie mieć możliwość samodzielnego zabezpieczenia różnego typu urządzeń mobilnych (GSM, GPS) zgodnie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Główny nacisk w trakcie szkolenia, położony jest na odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych ich analizę i wnikliwe przetwarzanie tych danych.

Najbliższe szkolenia

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu analiz urządzeń mobilnych w oparciu o informatykę śledczą.

Korzyści:

  • Umiejętność swobodnej analizy urządzeń GSM, GPS i tabletów niezależnie od ich producenta, systemu operacyjnego czy zastosowania,
  • Odzyskiwanie umyślnie lub nieumyślnie skasowanych danych z urządzeń mobilnych,
  • Zabezpieczanie urządzeń mobilnych w taki sposób, aby mogły stanowić niepodważalny dowód w sprawach sądowych.

Program szkolenia “Analiza urządzeń mobilnych – Specialist”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru analizy urządzeń mobilnych.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane:

  • najlepsze praktyki mobile forensics,
  • metody zabezpieczenia urządzeń mobilnych w celu zachowania integralności danych,
  • techniki odzyskiwania danych i analizy urządzeń GSM,
  • praktyczne sposoby przetwarzania pozyskanych danych.