nuix

Format:On-Site
Język szkolenia:polski
Cena:3900zł

opis

Jedno z kilku szkoleń produktowych w naszej ofercie. Dedykowane przede wszystkim osobom będącym użytkownikami narzędzia Nuix Workstation. Jednak wziąć w nim mogą również osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie analiz danych nieustrukturyzowanych. Szkolenie ma charakter wybitnie praktyczny. Każdy z uczestników oprócz szczegółowego poznania funkcji Nuix Workstation będzie samodzielnie, choć pod okiem prowadzącego, rozwiązywał zadania warsztatowe.

program

Czas trwania: 2 dni

• Model prowadzenia analiz śledczych.
• Opis programu Nuix.
• Wymagania sprzętowe – konfiguracja infrastruktury.
• Instalacja.
• Konfiguracja środowiska pracy.
• Opis środowiska – ustawienia globalne.
• Tworzenie nowej sprawy, rodzaje spraw.
• Konfiguracja procesu przetwarzania danych.
• Przeglądanie danych.
• Filtrowanie danych.
• Wykluczanie elementów.
• Widoki danych.

• Profile metadanych.
• Tworzenie własnych formatów metadanych.
• Zaawansowane przeszukiwanie danych.
• Tworzenie wykresów.
• Entities – wyrażenia regularne.
• Tworzenie nowych entities.
• OCR.
• Tagowanie oraz komentarze.
• Sposoby tworzenia powiązań.
• Analiza graficzna (context).

Korzyści

 • Dowiesz się, jak obsługiwać narzędzia Nuix Workstation.
 • Dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać analizy śledcze danych nieustrukturyzowanych.
 • Zyskasz umiejętność zabezpieczania i analizy danych pochodzących z wielu różnych źródeł (np. komputery, urządzenia mobilne, chmura).
 • Zdobędziesz umiejętność zabezpieczenia materiału dowodowego w sposób selektywny.
 • Zaznajomisz się z EDRM i najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Czego można się spodziewać?

 • Szkolenia w formie praktycznej
 • Szkolenia ukierunkowanego na formułę warsztatową
 • Możliwości samodzielnego utworzenia sprawy
 • Analizy danych związanych ze sprawą (m.in. e-maili, dokumentów, obrazów, artefaktów internetowych i systemowych)
 • Praktycznej wiedzy specjalistów informatyki śledczej w omawianym temacie

Do kogo kierowane jest szkolenie?

 • Analitycy danych.
 • Funkcjonariusze policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, biegli sądowi z zakresu informatyki.
 • Użytkownicy narzędzia Nuix Workstation chcący podnieść poziom umiejętności jego obsługi.
 • „Pasjonaci” chcący poznać nowe obszary swoich zainteresowań.
Dariusz Hajka<br />
Key Account Manager
Skontaktuj się:
Dariusz Hajka
Key Account Manager