Powiedzieć, że bezpieczeństwo cybernetyczne nie jest stanem stałym lecz procesem to truizm. Każdy specjalista w tym obszarze ma tego świadomość. Stale zmieniające się otoczenie zewnętrzne, nowe kierunki i metody cyberataków powodują, że również w zakresie cyberobrony trzeba stale podejmować działania, których celem jest wyższy poziom bezpieczeństwa.

Spośród wielu sposobów i dobrych praktyk wyłoniliśmy najważniejsze i najbardziej potrzebne elementy pozwalające na stworzenie „planu” samooceny w zakresie cybersecurity.

1.     Identyfikuj słabe punkty

W większy i bardziej dojrzałych organizacjach potencjalne słabsze miejsca w systemie cyberobrony są zidentyfikowane i w miarę możliwości wzmacniane. W średniej wielkości firmach często pokutuje myślenie, że nie stanowią celu cyberataków. To założenie błędne. Cyberprzestępcy chętnie wybierają mniejsze organizacje zdając sobie sprawę, że są one słabiej chronione. Zatem bezpieczeństwo IT to obszar, który powinien być stale rozwijany również w mniejszych podmiotach biznesowych.

Jeśli architekturę systemów bezpieczeństwa IT mamy w miarę stabilną i rozbudowaną kolejnym etapem powinna być budowa Security Operations Center.

2.     Budżet na bezpieczeństwo cybernetyczne wydawaj mądrze

Żadna firma, bez względu na zasobność, nie dysponuje nieskończonym budżetem IT. W związku z tym wydatki na bezpieczeństwo IT należy planować mądrze. Warto w tym zakresie śledzić nowości rynkowe. Dla przykładu, programy antywirusowe okres świetności mają za sobą. Nowym podejściem w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem jest tzw. whitelisting. Zatem zamiast zakupu jednego z popularnych antywirusów, warto zastanowić się nad wyborem rozwiązania opartego o whitelisting, np. CarbonBlack (daw. Bit9).

3.      Oceń i działaj

Kolejny punktem na liście jest regularna analiza i ocena bieżącego stanu ryzyka, a w ślad za nią podjęcie odpowiednich działań zaradczych. Niezwykle korzystne jest uzyskanie w tym zakresie wyspecjalizowanego wsparcia z zewnątrz. Przykładowo, aby skutecznie zrobić porządek w całej firmie w zakresie miejsc i sposobów przechowywania informacji, można skorzystać z audytu „Sprawdź gdzie żyją Twoje dane”. Pozwoli to właściwie przygotować się do wprowadzenia przez Unię Europejską rozporządzenia dotyczącego danych osobowych, czyli RODO.

4.     Cybersecurity według planu

U podstaw wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem IT powinno leżeć szyfrowanie. Po prostu zaszyfruj wszystko co posiadasz w swoich zasobach. Wybór konkretnego rozwiązania ma mniejsze znaczenie, zdecydowanie jednak powinieneś upewnić się, że chronisz w ten sposób zarówno dane w stanie spoczynku, jak i te „w locie”. Dopiero w następnych etapach planu można zastanowić się nad wyborem kolejnych technologii ochronnych, podnoszeniem poziomu wiedzy, czy też wymianą doświadczeń z ludźmi z Twojej branży.

5.     Wybierz naprawdę właściwe narzędzia

Ostatnie, lecz nie najmniej ważne, powinieneś mieć pewność, że masz lub planujesz mieć naprawdę właściwe narzędzia pozwalające uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa. Oprócz tych podstawowych rozwiązań czyli dedykowanych szyfrowaniu, tych, które ochronią przed szkodliwym oprogramowaniem, czy tych filtrujących ruch sieciowy w dobie dzisiejszych cyberzagrożeń koniecznym jest skorzystanie z bardziej zaawansowanych systemów. Będą nimi takie, które służą do pełnej ochronnych danych, bezpieczeństwa użytkowników, bezpieczeństwa aplikacji i sieci, a także cała gama narzędzi do informatyki śledczej.