Najnowszy raport Aon, Global Risk Management Survey 2017, wskazuje 10 najważniejszych ryzyk, które bierze pod uwagę biznes. Wyniki raportu oparto na odpowiedziach prawie 2000 firm z całego świata. To czego najbardziej obawiają się firmy to utrata reputacji, cyberprzestępczość znalazła się na 5 miejscu co stanowi wzrost o 4 miejsca. Poniższe wyniki badania potwierdzają, że w obecnym świecie optymalnym sposobem na minimalizację ryzyka, jest wdrożenie GRC w dojrzałej organizacji.

Lista najważniejszych ryzyk w ocenie firm to:

  1. Nadszarpnięcie reputacji marki.
  2. Spowolnienie gospodarcze.
  3. Rosnąca konkurencja.
  4. Zmiany legislacyjne.
  5. Cyberprzestępczość, haking, złośliwe oprogramowanie.
  6. Brak innowacji i rozmijanie się z potrzebami klienta.
  7. Problem z utrzymaniem najlepszych pracowników oraz problemy rekrutacyjne.
  8. Niemożność utrzymania ciągłości prowadzenia biznesu.
  9. Ryzyko polityczne.
  10. Odpowiedzialność tzw. osób trzecich.

GRC

Podejście „Governance, Risk, Compliance”, pozwala na kompleksowe zarządzenie ryzykiem i szybką reakcję na incydenty. GRC niczym parasol przykrywa wszystkie wewnętrzne procesy, wychodząc o wiele dalej niż tylko systemy IT, dając jednocześnie możliwość świadomego działania w oparciu o pełną wiedzę na temat organizacji.

Więcej na temat GRC na przykładzie sektora finansowego pisaliśmy tutaj.

Cały raport Aon można pobrać stąd: http://www.aon.com/2017-global-risk-management-survey/download-reports.jsp